Výberové konanie

2. apríla 2024

Výberové konanie

Podľa § 4 ods.1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky. Kompletné informácie - súbor PDF

Mgr. Jelínková Ingrid - riaditeľka školy