Aktuality

26. februára 2020

Klauniáda Šaša a Šaši

Dňa 18.2.2020 sa deti celej našej škôlky stretli na veselej klauniáde v 6. triede. Veselý Šašo a výmyselníčka Šaša zabávali deti svojimi veselými kúskami. Čarovali zo zázračného kufra v ktorom bolo veľa prekvapení. Chytali ryby, cukrovali deti farebnými konfetami, fúkali bubliny, spievali a tancovali spolu s deťmi. Radosť a dobrá nálada zaplnila celú triedu "na prasknutie". Ešte nás čaká karneval!

Galéria fotografií - Klauniáda Šaša a Šaši.

Edita Kovářová

11. februára 2020

IKT v MŠ

Dňa 11.2.2020 popoludní, ukázali naše deti svojim rodičom aké sú šikovné aj v používaní IKT v škôlke. Veselými edukačnými hrami zvládajú interaktívnu tabuľu, magický interaktívny koberec a ešte všeličo, čím dokazujú ,že sa kamarátia aj s informatikou.

Galéria fotografií - IKT v MŠ.

Edita Kovářová

20. decembra 2020

Vianočná akadémia - 40. výročie MŠ

Vianočná akadémia spojená s oslavou 40. výročia založenia našej MŠ sa uskutočnila pre všetkých rodičov a deti tentokrát v SCALE. Na veľkolepom predstavení, ktoré zahájil spevák Martin Husovský sa predstavili deti všetkých tried našej materskej školy. Estrádny program začal vystúpením detí z triedy Korytnačiek, ktoré nám hudobnou scénkou priblížili život v našej škôlke a taktiež zatancovali tanec-zumba. Ľudovým tancom sa zapojili deti z triedy Rybiek a tancom námorníkov nás potešili deti z triedy Srdiečok . Malé Slniečka nás prekvapili tancom snehových vločiek a škriatkov a na záver sa predviedli deti z triedy Mackov svojim retro tancom v trblietavých kostýmoch a rozlúčiili sa baletom s tancom na pieseň Srdce nehasnou. Tento výstižný záver sa stal odkazom pre nasledujúce vianočné sviatky. Odkaz pre deti z triedy Lienok: Teraz ste ešte maličké, ďakujeme, že ste nás povzbudzovali v publiku, ale budúci rok sa tešíme už aj na vaše vystúpenie!

Galéria fotografií - Vianočná akadémia - 40. výročie MŠ.

Edita Kovářová

25. novembra 2019

Vyber si svoj strom (Projekt Ekosrdiečko)

„ Jeseň pani bohatá,
farbí stromy do zlata“,...
Takúto farebnú krásu jesene môžeme v tomto období denne sledovať aj my v našom školskom arboréte. Borovica, smrek, javor, breza?...vyberáme si... Vyberáme si strom, ktorý si označíme symbolom svojej triedy. Počas celého roka s deťmi "svoj strom" pozorujeme, ako zhadzuje lístie, ako v zime odpočíva, v jari pučí, v lete kvitne...
Zhotovujeme rôznu dokumentáciu - fotíme, maľujeme, kreslíme, tvoríme, vyrábame výrobky podľa svojich schopností.
Táto celoročná aktivita vyvrcholí galériou prác detí...

Galéria fotografií - Projekt Ekosrdiečko - Vyber si svoj strom.

V. Maníková

11. októbra 2019

Urobme si Tekvičkovo (Projekt Zdravúľkovo)

„ Bola raz jedna tekvička malá,
na deti v škôlke sa milo usmievala“,...
A niekoľko usmievavých tekvíc rôznej veľkosti, farby a tvaru premenili šikovné ruky detí, p. učiteliek, ale aj rodičov na postavičky a zvieratka z Tekvičkova. Do celoškolskej akcie "Urobme si Tekvičkovo" sa zapojili nielen deti šiestich tried materskej školy so svojimi p. učiteľkami, ale aj ich rodičia, ktorí priniesli do tried tekvice od najmenšej po obriu a zároveň ich v rámci tvorivého popoludnia pomohli premeniť na klauna, mačku, ježka, pavúka, strašidielko, tekvicového Svetlonosa a pod. Kde? V materskej škole na Sabinovskej ulici v Prešove, kde je galéria Tekvičkovo sprístupnená všetkým, čo materskú školu v týchto dňoch navštívia.

Galéria fotografií - Projekt Zdravúľkovo - Urobme si Tekvičkovo 2019.

Mgr. D. Novysedláková

10. októbra 2019

Deň jabĺčka (Projekt Zdravúľkovo)

"Gúľalo sa jabĺčko ku Aničke ľahúčko.
Také chutné maličké, Anka ho dá mamičke."
Takúto, ale aj mnohé iné básničky a pesničky o jabĺčku poznajú deti v materskej škole Sabínka, na Sabinovskej ulici v Prešove. V rámci školskej akcie "Deň jabĺčka" alebo "Vítajte v Jabĺčkove" deti a ich pani učiteľky zhotovovali v tvorivých dielňach zaujímavé výtvory z jabĺčka rôznych veľkostí.
Šatne materskej školy sa na jeden týždeň premenili na "Jabĺčkovo" v ktorom sa objavili jabĺčka z papiera, drôtu, látky, vlny aj iných materiálov, jabĺčka na "X spôsobov" - varené, sušené, pečené, zavárané, ..... .
Do tvorivého podujatia sa zapojili aj rodičia a starí rodičia detí a tak sa na výstavkách okrem jabĺčkových dobrôt objavili jablkové postavičky, jablkové zvieratká, vymyslené figúrky, a pod., ktoré rozžiarili detské šatne.
Súčasťou výstaviek boli aj "jabĺčkové recepty", liečivé jabĺčkové nápady, odporúčania, ochutnávky a pod.
"Deň jabĺčka v Jabĺčkove" bol zaujímavým spestrením prichádzajúcich jesenných dní a niesol sa v príjemnej, veselej atmosfére.

Galéria fotografií - Projekt Zdravúľkovo - Deň Jabĺčka 2019.

Mgr. D. Novysedláková

23. apríla 2018

BOB A BOBEK PRILETELI V KLOBÚKU DO MŠ na Sabinovskej ulici...

V stredu 28. marca sa v MŠ na Sabinovskej ulici v Prešove konala tradičná prehliadka detských talentov v recitovaní básní pod názvom Mám básničku na jazýčku.

Viac si môžete prečítať na portáli Školský servis TASR kliknutím na obrázok, resp. na tento odkaz.

Mgr. Jelínková Ingrid - riaditeľka školy

9. marca 2018

Mestský policajt medzi predškolákmi

Deti boli poučené o tom, ako sa majú správať ako chodci, cyklisti a korčuliari.

Viac si môžete prečítať na portáli Školský servis TASR kliknutím na obrázok, resp. na tento odkaz.

Mgr. Jelínková Ingrid - riaditeľka školy

12. január 2018

Muzikál v materskej škole

Keď dobro víťazí nad zlom, svet sa stáva krajším......

Viac si môžete prečítať na portáli Školský servis TASR kliknutím na obrázok, resp. na tento odkaz.

Záznam z celého predstavenia si môžete pozrieť v sekcii Galéria - Video.

Mgr. Jelínková Ingrid - riaditeľka školy