Aktuality

19. júna 2022

MDD - Sabinkina olympiáda

Veselý týždeň v rámci osláv Medzinárodného dňa detí sme oslávili v plnej paráde. Začalo sa s výzdobou celej materskej škôlky, prešli sme sa maľovaním chodníčkom, na ktorý si deti kreslili farebnými kriedami, popoludní maľovali na veľké kusy papiera a vytvorili krásne maľby. V Deň detí, Šašo privítal všetky naše deti dobrou náladou. Sabinkina olympiáda sa preto mohla začať. Navštívili nás SuperHrdinovia - Spiderman a Batman,ktorý nám ukázali ako prejsť všetkými stanovištami a nazbierať zázračné kamene.Poklad sa nám spoločnými silami podarilo odkryť HipHip Hurá - sladká odmena. Zavítalo aj divadielko,ktoré nám zahrali Pipi Dlhá Pančucha s kamarátkou Červenou čiapočkou. Na záver takého veselého a krásneho týždňa sa tancovalo disko, maľovalo na tvár a pripravil sa piknik. Tešíme sa opäť o rok!

Galéria fotografií - Zdravúľkovo-šport - Sabínkina olympiáda.

Júlia Bednárová

29. mája 2022

Jeme zdravé potraviny...

Mliečko, mliečko, to je veda,
bez neho sa vyrásť nedá.
Bez neho vraj budem malý,
nebudem mať žiadne svaly.
Nebudem mať zuby zdravé,
ani pevné kosti práve.
Slabé zdravie, žiadne sily,
to veru nie, moji milí.....


V týždni od 16.5.2022 do 20.5.2022 sme v našej materskej škole Sabínka realizovali projekt Zdravuľkovo – zdravá výživa, venovaný téme: MLIEKO "Deň mlieka" sa oslavuje vždy tretí májový utorok, už od roku 1957, pod záštitou Medzinárodnej mliekarskej federácie. Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek plnohodnotnej ľudskej stravy.
Práve o dôležitosti a význame mlieka sa naše deti učili celý tento týždeň. Oboznámili sa so znakmi zdravia a choroby, pomocou vône a hmatu určovali zdravé a nezdravé potraviny, vyrábali si vlastné nátierky z masla a byliniek.
Aktívne sa zapájali do výroby nadrozmerných mliečnych produktov z odpadových materiálov.
Kravička Anička sa s deťmi rozprávala o dôležitosti konzumácie mliečnych výrobkov, hrali na mliekarov a nacvičovali si techniku dojenia. Spievali, tancovali, dramatizovali a to všetko s nefalšovanou detskou radosťou a spontánnosťou....
Súčasťou projektu je aj prezentácia jedál našich šikovných pani kuchárok, ktoré sa aktívne zapojili do prezentácie mliečnych dezertov a jedál na ZŠ Bajkalská. Tak teda, nech Vám chutí mliečko!

Galéria fotografií - Zdravuľkovo – zdravá výživa - Deň mlieka.

Mgr. Mária Tumidalská

22. mája 2022

Dopraváčik v Sabinke

Dňa 10.5.2022 materská škola na Sabinovskej ulici v Prešove organizovala popoludnie plné zábavy pre rodičov a deti v rámci projektu Doparaváčik. Reflexné vesty, farebné šiltovky, zábavný Šašo Jašo a veselá hudba vítali všetkých a vytvárali nám už známu príjemnú atmosféru akcie s dopravnou tematikou, na ktorú sme sa už všetci veľmi tešili. V úvode, deti z V. triedy pod vedením p. uč. Julky predviedli rytmický tanček a zaspievali o farbách semafora. Výkon malých tanečníkov ocenili prítomní búrlivým potleskom. Pani riaditeľka, Mgr Ingrid Jelínková privítala prítomných hostí: PaedDr. Jitku Semivanovú a Mgr. Andreu Leškovú z MsÚ Prešov OŠKaCR, Paedr. Moniku Miňovú z PF v Prešove v rámci spolupráce, ako cvičná materská škola, mestských policajtov Slavomíra Pavelku a Bc. Rastislava Procházku a všetkých rodičov. Potom oboznámila prítomných s pripravenými stanovišťami a tiež z priebehom a organizáciou akcie, ktorá sa odohrávala v exteriéri MŠ ale aj mimo nej.

Pre deti sme pripravili:
1. stanovište, kde súťažili rodičia spolu s deťmi na odrážadlách,
2. stanovište, kde deti jazdili na elektrickom džípe,
3. stanovište bola jazda zručnosti na väčších odražadlách,
Na 4. stanovišti si deti vyskúšali jazdu na elektrickom autíčku Bugati a na Kamióne,
5.stanovište bola križovatka, ktorú riadil prísne ale s úsmevom, náš kamarát, ujo policajt Slavo Pavelka.
6.stanovište bolo prekvapenie, skutočné policajné auto, v ktorom sa každé dieťa mohlo posadiť a skutočná policajná helma a vesta, ktorú si každé dieťa mohlo vyskúšať. 7.stanovište sme pripravili rovno pri občerstvení, ktoré ponúkali naše tety kuchárky. Deti sa zabavili pri maľovaní krásnych sadrových autíčok. Z celého okolia materskej školy Sabínka sa ozýval radostný smiech a výskot, kto bude prvý, kto jazdu zvládne, kto obehne mamičku alebo otecka. "Šašo Jašo" svojimi veselými kúskami i bublinkami zabával deti aj rodičov počas celej akcie a prispel ku skvelej nálade svojimi žartovnými kúskami. Odmenou pre deti boli diplomy, medaily, reflexné prívesky i sladká odmena.
Radosť detí a spokojnosť rodičov zas ocenili nás všetkých.
O rok dovidenia na ďalšom ročníku Dopraváčika.
Koordinátorom projektu Dopraváčik v MŠ Sabínka je pedagogické zam. Ingrid Hrabčáková.

Galéria fotografií - Dopraváčik v Sabinke.

Mgr. Jelínková Ingrid - riaditeľka školy

17. mája 2022

Sadíme so Sabínkou

"Jar je skvelá, všetci vieme,
na zimu hneď zabudneme.
Slniečko sa usmieva semienka hneď rozsieva.
Aby rástla trávička, hrášok ba aj mrkvička."


Ani my sme neotáľali a semienka sme rozsievali. V týždennom projekte „Sadíme so Sabínkou“ sa nám v každej triede spoločnými silami a nadšením podarilo zasadiť semienka rôznej zeleninky i kvietkov. Ponúkajú nám možnosť učiť sa starať o rastlinky a pozorovať ich klíčenie a rast. Správnou starostlivosťou sa nám určite podarí vypestovať si trošku cibuľky, pažítky, žeruchy, reďkovky či hrášku a plody našej práce si aj ochutnáme.

Galéria fotografií - Sadíme so Sabínkou.

Mgr. Viera Maníková

16. mája 2022

Deň mlieka - týždenný projekt Zdravuľkovo

Milí rodičia, v týždni od 16.5.2022 do 20.5.2022 sa v našej materskej škole uskutoční projekt Zdravuľkovo.
Realizovaný bude aktivitami týkajúcimi sa mlieka a významu mliečnych výrobkov pre zdravie človeka...
Deti sa naučia:
• rozoznávať znaky zdravia a choroby
• rozpoznávať druhy potravín na základe vône, hmatu, zraku …..a priradzovať ich do skupín zdravých a nezdravých potravín
• vyrábať bylinkové maslo
• oboznámia sa s projektom "Zdravé zúbky"
• vyrobia známy mliečny výrobok z odpadových materiálov
• zahrajú sa s kravičkou Aničkou, ktorá ich motivačným príbehom priblíži dôležitosť konzumácie mliečnych výrobkov

Mária Tumidalská

29. apríla 2022

Konečne v divadle

Po dlhšej dobe sa nám podarilo s našimi predškolákmi navštíviť hudobné divadlo Viola, kde nás mladé herečky potešili divadielkom "Špinuška". Zábava a smiech sa ozývali celým interaktívnym predstavením. Nielen že sme sa dobre zabavili, ale sme si aj vyskúšali, ako sa máme správať v divadle, ale aj na prechádzke mestom. Počasie nám našťastie prialo. Popoludní sme si nezbednú Špinušku všetci namaľovali. Pozrite si aj naše obrázky.

Galéria fotografií - Konečne v divadle.

Mgr. Janka Nižníková

27. marca 2022

Projekt Malí čitatelia - SVIATOK KNÍH 2022

Sviatok kníh patrí v našej škole k neodmysliteľným sviatkom každý rok. Deťom vštepujeme lásku ku knihám počas celého dňa pri rozličných aktivitách. Pestujeme a rozvíjame vzťah k písanému slovu ale aj k poznávaniu písmen, k rozprávkam, tvorcom kníh, učíme šetrne s knihami zaobchádzať a vážiť si ich. Kniha je náš priateľ, spoločník a najväčší poklad.
Okrem aktivít na rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti sme uskutočnili po dlhom čase pre deti spoločnú školskú akciu v prednese poézie „ Mám básničku na jazýčku“. Všetci sme boli veľmi šťastní, že sme opäť spolu a perfektne sme sa zabavili. Básničkami nás sprevádzali prasiatka Dupkáčik a Budkáčik a bolo nám veselo. Deťom doniesli v krabici ukrytý poklad – krásnu knihu s básničkami. Z každej triedy vystúpili s básňou dve deti a boli to skvelé vystúpenia, za ktoré boli deti odmenené krásnymi knihami a diplomom. Na záver sme si spoločne zaspievali, zatancovali a zatlieskali.
Už sa tešíme na ďalší rok!!!

Galéria fotografií - Projekt Malí čitatelia - SVIATOK KNÍH 2022.

Mgr. Janka Nižníková

3. marca 2022

Lyžiarsky výcvik - Projekt Zdravúľkovo - šport 2022

"Ciki - caki, Cik - cak,
Lyžiarak je super, fakt.
Ciki - caki, Ciki - cak.
Hurá, hurá, hurá."


Tento pokrik sprevádzal našich predškolákov počas lyžiarskeho výcviku v dňoch od 14. do 18. februára v lyžiarskom stredisku Drienica, areál Tučniačik. Všetky deti zvládli úlohy a súťaže, ktoré boli pre nich pripravené a na konci výcviku absolvovali záverečný zjazd, na ktorý sa prišli pozrieť aj rodičia. Gratulujeme všetky deťom k úspešnému zvládnutiu lyžiarskeho výcviku, za ktorý boli odmenení medailou.

Galéria fotografií - Lyžiarsky výcvik - Projekt Zdravúľkovo - šport 2022.

Bc. Júlia Bednárová

21. decembra 2021

Vianoce s knihou – Projekt Malí čitatelia 2021

Tak ako po mnohé iné roky, tak aj tento rok v decembri naše deti nedočkavo očakávajú najkrajší sviatok – Vianoce. My učiteľky, v rámci školského projektu Malí čitatelia im Vianoce čarujeme v škôlke pomocou krásnych kníh. Vianoce s knihou zahŕňajú množstvo tvorivých aktivít pre deti, v ktorých nesmie chýbať kniha. Chýbali nám však rodičia, ktorí sa vždy zúčastňovali týchto aktivít...
Rozprávky, vianočné príbehy, biblické ale aj reálne príbehy s detským hrdinom sme využili na to, aby deti počúvali s porozumením, vedeli odpovedať na otázky vyplývajúce z textu, „písali“ svoje želania v Liste pre Ježiška, vyjadrovali zážitky z čítania maľbou a kresbou, rozoznávali a odpisovali hlásky pri tvorbe Vianočného pozdravu, odpisovaní názvov kníh, svojho mena ale aj sledovaním dátumu Vianoc v adventnom kalendári pri poznávaní čísel.
Bol to čarovný týždeň plný vianočných zázrakov, ktoré nám dávajú knihy.

Galéria fotografií - Vianoce s knihou – Projekt Malí čitatelia 2021.

Mgr. Janka Nižníková

16. novembra 2021

Kráľovstvo zeleniny – Tekvičkovo 2021

Keď zo stromov lístie padá, prichádza jesenná nálada...
Veselá nálada vládla aj celé dva týždne, počas ktorých sa deti dozvedeli mnoho zaujímavého zo sveta zeleniny a tekvíc.
Prvý týždeň bol venovaný tekviciam. Ten bol obohatený nielen novými poznatkami, ale hlavne aktivitami zameranými na kreovanie rozmanitých dielok – strašidielok. Týždeň vyvrcholil ich výstavkou v átriu. Úsmevné i strašidelné výtvory spestrili priestory materskej školy a rozveselili nejednu detskú tváričku.
Druhý týždeň bol upriamený na zeleninu. Deti rozpoznávali jej rozmanité druhy a produkty, ktoré sa z nej dajú pripraviť. A samozrejme nechýbala ochutnávka.
Súčasťou aktivít boli aj zeleninové výrobky z papiera a iného odpadového materiálu, ktorými si každá trieda spestrila svoju šatňu.


Galéria fotografií - Kráľovstvo zeleniny – Tekvičkovo 2021 – projekt Zdravúľkovo – zdravá výživa.

Mgr. Katarína Jackaninová

24. októbra 2021

Šetríme planétu - triedime odpad – projet Ekosrdiečko

„Aj keď sme len malé deti, i my vieme triediť smeti. Modrá, žltá, zelená, vieme, čo to znamená“.
V tomto týždni našej projektovej aktivity, sme sa učili formou rôznych hier, úloh, príbehov, básni aj piesni ako správne triediť odpad a tým šetriť našu krásnu planétu.
Využitie edukačnej hry „Triedime odpad“, nového obrázkového koberca, na ktorom sú znázornené obrázky odpadu a farby jednotlivých kontajnerov, nám uľahčilo pochopiť, aký odpad kde patrí. Spoločne s pani učiteľkami deti vyrobili vlastné farebné koše, podobné ako máme zakúpené v triede. Príbehmi z knihy Ekoknižka o ježkovi Separkovi sme deťom priblížili, ako niektorí ľudia svojim konaním ničia prírodu, lesy a domovy zvierat. Nezabudlo sa ani na náš školský dvor a okolie škôlky. Spoločnými silami sme vyzbierali rozhádzané odpadky. Naše poznatky si upevňujeme aj piesňou o Ježkovi Separkovi, ktorý bol nápomocný celý týždeň.
To všetko robíme pre nás, pre zdravší a čistejší svet.
Všetky aktivity môžete vidieť vo fotogalérii projektu Ekosrdiečko.

Galéria fotografií - Šetríme planétu - triedime odpad – projekt Ekosrdiečko.

Viera Maníková

24. októbra 2021

Dopraváčik

„Dávaj pozor milá Katka....,“ týmito slovami sa začína známa detská pieseň, ktorá učí deti prechádzať cez cestu. Táto pieseň v sebe zahŕňa všetko, čo potrebujú deti vedieť, aby sa naučili bezpečne prechádzať na druhú stranu cesty. V projektovom týždni „Dopraváčik“ si deti osvojili nielen základy prechádzania cez cestu, ale dokonca aj pomôcť v prípade potreby. Hrou s Medvedíkom Falkom získali vedomosti k z masáži srdca i podávania umelého dýchania. Deti si zajazdili na odrážadlách, s ktorými simulovali dopravnú situáciu na ceste.
Prostredníctvom hry „Na autoškolu“, sa zahrali na dopravné prostriedky a na chodcov. Vďaka ,,skutočnému“ semaforu, ktorý mali k dispozícii, sa cítili ako na skutočnej križovatke. V neposlednom rade sa nielen zahrali na dopravu na križovatke, ale vďaka frekventovanej ceste v blízkosti materskej školy pozorovali ozajstné dopravné dianie na križovatke, kde vďaka oblečeným reflexným vestám, boli jasne viditeľní a mali pocit, že sa sami zapojili do dopravy.
Pravidlám dopravy sa deti naučili aj skrz čítania rozprávok s dopravnou tematikou a hrou s interaktívnym perom s knihou „Mia v meste“ . Na záver projektového týždňa absolvovali deti kvíz „Čo ja viem“, kde prostredníctvom dreveného pexesa, obrázkov a veľkého semaforu si mali možnosť nadobudnuté vedomosti zopakovať a upevniť.

Galéria fotografií - Dopraváčik.

Ingrid Hrabčáková

8. októbra 2021

Jabĺčkový týždeň

Na dvere nám zaklopala jeseň a priniesla čas farebného lístia a úrodu chutného ovocia. V Ovocníčkove bolo zase rušno. Deti z Materskej školy na Sabinovskej ulici sa dozvedeli veľa nových vecí z oblasti zdravej výživy a konzumácie ovocia. Jablko bolo hlavnou témou aktivít a činností, ktorými si obohatili celý týždeň. Dozvedeli sa veľa informácií o potravinách rastlinného pôvodu a spôsoboch ich spracovania. Uvedomili si dôležitosť konzumácie ovocia vďaka ich nenahraditeľným vitamínom. Nechýbali ukážky rôznych podôb jablka, ktoré deti zhotovili z rozmanitých materiálov.
Na záver týždňa si týmito výtvormi ozdobili šatne a átrium.

Galéria fotografií - Projekt Zdravuľkovo – zdravá výživa.

Mgr. Katarína Jackaninová

4. októbra 2021

Projekt Malí čitatelia – Vitajte v knižnici Sabínka

V dňoch od 13.9. do 17.9.2021 sme sa v našej MŠ Sabínka stali „Malými čitateľmi“. Projekt Malí čitatelia je už tradičný a dlhoročný a aj tento školský rok sme ho zahájili projektovým týždňom Vitajte v knižnici Sabínka. Pani učiteľky s deťmi počas tohto týždňa realizovali množstvo edukačných hier a aktivít, ktorými rozvíjali predčitateľskú gramotnosť, čitateľské zručnosti, vzťah ku knihám a písanému textu. V každej triede deti privítala Knižnica Sabínka krásnymi knihami s rozprávkami. Deti si domov požičiavali obľúbené knihy, ktoré im rodičia prečítali a spoločne si nakreslili svoju obľúbenú rozprávku. Nakoniec si deti zahrali aj bábkové divadielko o Červenej čiapočke pre svojich kamarátov a p. učiteľky. Už sa tešíme na ďalšie aktivity s knižnicou Sabínka a s jej knihami. Lebo kniha je náš najlepší kamarát!!!

Mgr. Janka Nižníková - učiteľka VI. triedy

18. júna 2021

MDD v Sabinke

Naše deti sú pre nás tými najväčšími pokladmi. Život s nimi je zábavný krajší, pestrejší, ale niekedy aj trochu náročný. Všetky tieto jedinečné momenty, ktoré ich vystihujú sme si pripomenuli pri príležitosti osláv Dňa detí. Na začiatku projektového týždňa MDD v Sabinke sme vyzdobili našu škôlku. Od samého rána nás vítali dvaja šašovia s kopou balónov, bubliniek, tanca a veselej nálady. Deti sa zapojili do hľadania pokladu pri prekonávaní stanovíšť na našich školských dvoroch. Ďalšie dni sme realizovali kreslenie na chodníček, karneval, maľovanie na tvár a diskotéka. Bol to najkrajší týždeň plný zábavy.

Galéria fotografií - Projekt Zdravuľkovo – Šport - MDD v Sabinke.

Júlia Bednárová

24. mája 2021

Putovanie za mliekom

Týždeň venovaný téme „Mlieko“ bol prínosný pre všetky deti. Nadobudli veľa informácií o tejto zdravej potravine. Zároveň sa oboznámili s rozmanitými mliečnymi výrobkami a spôsoboch ich prípravy.
Nielen mlieko, ale aj zdravý životný štýl bola téma navrhnutá pre pootvorenie obzorov detského poznania. Deti si vymenili vzájomné skúsenosti a doterajšie poznatky z oblasti zdravej výživy.
Na konci celého „putovania za mliekom“ bola výstavka výtvorov z obalov z mliečnych výrobkov na tému "Domáce zvieratá".
Tie deti vytvárali spolu so svojimi pani učiteľkami a ozdobili si tak priestory materskej školy.

Galéria fotografií - Projekt Zdravuľkovo – Zdravá výživa - Deň mlieka.

Mgr. Katarína Jackaninová

2. mája 2021

Sadíme so Sabínkou

„Jar je skvelá, všetci vieme, na zimu hneď zabudneme. Slniečko sa usmieva, semienka hneď rozsieva. Aby rástla trávička, hrášok ba aj mrkvička.
Ani my sme neotáľali a semienka sme rozsievali. V týždennom projekte Sadíme so Sabínkou sa nám v každej triede spoločnými silami a nadšením podarilo zasadiť semienka rôznej zeleninky i kvietkov. Ponúkajú nám možnosť učiť sa starať o rastlinky a pozorovať ich klíčenie a rast. Správnou starostlivosťou sa nám určite podarí vypestovať si trošku cibuľky, pažítky, žeruchy, reďkovky či hrášku a plody našej práce si aj ochutnáme.

Galéria fotografií - Projekt Ekosrdiečko - Sadíme so Sabinkou.

Viera Maníková

21. októbra 2020

Vyber si svoj strom 2020

Jeseň je krásne ročné obdobie hýriace farbami, ktoré potešia oči i myseľ. Ponúka nám množstvo tvorivých nápadov, ktoré sme v týždni projektovej úlohy Vyber si svoj strom aj zrealizovali. Vybrali sme si svoj strom, ktorý si každá trieda označila svojim znakom a po celý rok budeme pozorovať jeho zmeny.Farbili sme, maľovali, lepili i strihali. Podarili sa nám krásne práce z prírodnín.
Určite sa pozrite, vo fotogalérii to nájdete.

Galéria fotografií - Týždenný projekt - "Náš strom".

Viera Maníková

26. februára 2020

Klauniáda Šaša a Šaši

Dňa 18.2.2020 sa deti celej našej škôlky stretli na veselej klauniáde v 6. triede. Veselý Šašo a výmyselníčka Šaša zabávali deti svojimi veselými kúskami. Čarovali zo zázračného kufra v ktorom bolo veľa prekvapení. Chytali ryby, cukrovali deti farebnými konfetami, fúkali bubliny, spievali a tancovali spolu s deťmi. Radosť a dobrá nálada zaplnila celú triedu "na prasknutie". Ešte nás čaká karneval!

Galéria fotografií - Klauniáda Šaša a Šaši.

Edita Kovářová

11. februára 2020

IKT v MŠ

Dňa 11.2.2020 popoludní, ukázali naše deti svojim rodičom aké sú šikovné aj v používaní IKT v škôlke. Veselými edukačnými hrami zvládajú interaktívnu tabuľu, magický interaktívny koberec a ešte všeličo, čím dokazujú ,že sa kamarátia aj s informatikou.

Galéria fotografií - IKT v MŠ.

Edita Kovářová

20. decembra 2020

Vianočná akadémia - 40. výročie MŠ

Vianočná akadémia spojená s oslavou 40. výročia založenia našej MŠ sa uskutočnila pre všetkých rodičov a deti tentokrát v SCALE. Na veľkolepom predstavení, ktoré zahájil spevák Martin Husovský sa predstavili deti všetkých tried našej materskej školy. Estrádny program začal vystúpením detí z triedy Korytnačiek, ktoré nám hudobnou scénkou priblížili život v našej škôlke a taktiež zatancovali tanec-zumba. Ľudovým tancom sa zapojili deti z triedy Rybiek a tancom námorníkov nás potešili deti z triedy Srdiečok . Malé Slniečka nás prekvapili tancom snehových vločiek a škriatkov a na záver sa predviedli deti z triedy Mackov svojim retro tancom v trblietavých kostýmoch a rozlúčiili sa baletom s tancom na pieseň Srdce nehasnou. Tento výstižný záver sa stal odkazom pre nasledujúce vianočné sviatky. Odkaz pre deti z triedy Lienok: Teraz ste ešte maličké, ďakujeme, že ste nás povzbudzovali v publiku, ale budúci rok sa tešíme už aj na vaše vystúpenie!

Galéria fotografií - Vianočná akadémia - 40. výročie MŠ.

Edita Kovářová

25. novembra 2019

Vyber si svoj strom (Projekt Ekosrdiečko)

„ Jeseň pani bohatá,
farbí stromy do zlata“,...
Takúto farebnú krásu jesene môžeme v tomto období denne sledovať aj my v našom školskom arboréte. Borovica, smrek, javor, breza?...vyberáme si... Vyberáme si strom, ktorý si označíme symbolom svojej triedy. Počas celého roka s deťmi "svoj strom" pozorujeme, ako zhadzuje lístie, ako v zime odpočíva, v jari pučí, v lete kvitne...
Zhotovujeme rôznu dokumentáciu - fotíme, maľujeme, kreslíme, tvoríme, vyrábame výrobky podľa svojich schopností.
Táto celoročná aktivita vyvrcholí galériou prác detí...

Galéria fotografií - Projekt Ekosrdiečko - Vyber si svoj strom.

V. Maníková

11. októbra 2019

Urobme si Tekvičkovo (Projekt Zdravúľkovo)

„ Bola raz jedna tekvička malá,
na deti v škôlke sa milo usmievala“,...
A niekoľko usmievavých tekvíc rôznej veľkosti, farby a tvaru premenili šikovné ruky detí, p. učiteliek, ale aj rodičov na postavičky a zvieratka z Tekvičkova. Do celoškolskej akcie "Urobme si Tekvičkovo" sa zapojili nielen deti šiestich tried materskej školy so svojimi p. učiteľkami, ale aj ich rodičia, ktorí priniesli do tried tekvice od najmenšej po obriu a zároveň ich v rámci tvorivého popoludnia pomohli premeniť na klauna, mačku, ježka, pavúka, strašidielko, tekvicového Svetlonosa a pod. Kde? V materskej škole na Sabinovskej ulici v Prešove, kde je galéria Tekvičkovo sprístupnená všetkým, čo materskú školu v týchto dňoch navštívia.

Galéria fotografií - Projekt Zdravúľkovo - Urobme si Tekvičkovo 2019.

Mgr. D. Novysedláková

10. októbra 2019

Deň jabĺčka (Projekt Zdravúľkovo)

"Gúľalo sa jabĺčko ku Aničke ľahúčko.
Také chutné maličké, Anka ho dá mamičke."
Takúto, ale aj mnohé iné básničky a pesničky o jabĺčku poznajú deti v materskej škole Sabínka, na Sabinovskej ulici v Prešove. V rámci školskej akcie "Deň jabĺčka" alebo "Vítajte v Jabĺčkove" deti a ich pani učiteľky zhotovovali v tvorivých dielňach zaujímavé výtvory z jabĺčka rôznych veľkostí.
Šatne materskej školy sa na jeden týždeň premenili na "Jabĺčkovo" v ktorom sa objavili jabĺčka z papiera, drôtu, látky, vlny aj iných materiálov, jabĺčka na "X spôsobov" - varené, sušené, pečené, zavárané, ..... .
Do tvorivého podujatia sa zapojili aj rodičia a starí rodičia detí a tak sa na výstavkách okrem jabĺčkových dobrôt objavili jablkové postavičky, jablkové zvieratká, vymyslené figúrky, a pod., ktoré rozžiarili detské šatne.
Súčasťou výstaviek boli aj "jabĺčkové recepty", liečivé jabĺčkové nápady, odporúčania, ochutnávky a pod.
"Deň jabĺčka v Jabĺčkove" bol zaujímavým spestrením prichádzajúcich jesenných dní a niesol sa v príjemnej, veselej atmosfére.

Galéria fotografií - Projekt Zdravúľkovo - Deň Jabĺčka 2019.

Mgr. D. Novysedláková

23. apríla 2018

BOB A BOBEK PRILETELI V KLOBÚKU DO MŠ na Sabinovskej ulici...

V stredu 28. marca sa v MŠ na Sabinovskej ulici v Prešove konala tradičná prehliadka detských talentov v recitovaní básní pod názvom Mám básničku na jazýčku.

Viac si môžete prečítať na portáli Školský servis TASR kliknutím na obrázok, resp. na tento odkaz.

Mgr. Jelínková Ingrid - riaditeľka školy

9. marca 2018

Mestský policajt medzi predškolákmi

Deti boli poučené o tom, ako sa majú správať ako chodci, cyklisti a korčuliari.

Viac si môžete prečítať na portáli Školský servis TASR kliknutím na obrázok, resp. na tento odkaz.

Mgr. Jelínková Ingrid - riaditeľka školy

12. január 2018

Muzikál v materskej škole

Keď dobro víťazí nad zlom, svet sa stáva krajším......

Viac si môžete prečítať na portáli Školský servis TASR kliknutím na obrázok, resp. na tento odkaz.

Záznam z celého predstavenia si môžete pozrieť v sekcii Galéria - Video.

Mgr. Jelínková Ingrid - riaditeľka školy