Darujte 2% dane

4. marca 2021

Oznámenie pre rodičov k poukázaniu 2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy, v prípade, že ste sa rozhodli venovať dar 2% dane našej materskej škole, Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov za rok 2020 spolu s Vyhlásením o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2020 nájdete na našej webovej stránke v sekcii DOKUMENTY. Rovnako vám tlačivá poskytnú aj triedne učiteľky.
Dokumenty môžete prípadne zaslať aj poštou na adresu školy.
Finančné prostriedky budú použité na:
· skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu
· skvalitnenie vybavenia našej materskej školy

ĎAKUJEME!!!

Mgr. Jelínková Ingrid - riaditeľka školy