Projekty a akcie školy v školskom roku

Projekty a akcie školy v školskom roku Projekty a akcie školy v školskom roku Projekty a akcie školy v školskom roku Projekty a akcie školy v školskom roku Projekty a akcie školy v školskom roku Projekty a akcie školy v školskom roku

September

 • Plenárna schôdza a triedne aktívy
 • Mamka,ocko, poď sa hrať, buď mi v triede kamarát – deň otvorených dverí
 • Deň jabĺčka v MŠ – tvorivé dielne s rodičmi
 • Polícia v MŠ – ukážka polície na šk. dvore
 • Svet okolo nás – vystúpenie detí na otvorení medzinárodnej výstavy

Október

 • Šarkaniáda – prehliadka šarkanov
 • Jeseň v Sabínke – tvorivé dielne, výstavky
 • Dedko, babka, príď sa hrať – popoludnie pre starých rodičov detí
 • Tekvicový Svetlonos - tvorivé popoludnie s rodičmi, výstavky
 • Budem školák – otvorená hodina v ZŠ sv.Mikuláša
 • Zdravý úsmev – aktivity pre deti
 • Alibaba – divadelné predstavenie

November

 • Ekovláčik-nakladáčik – jesenná brigáda na školskom dvore
 • Ježko Separko zbiera a separuje – aktivity tried v rámci šk. projektu
 • Staršie deti v základnej škole
 • Návšteva domova dôchodcov s kultúrnym programom detí
 • Hudobná rozprávka ,,Kocúr v čižmách“

December

 • Mikuláš v Sabínke
 • Vianočné pastorále – vianočné posedenie s rodičmi a deťmi
 • O psíčkovi a mačičke – divadelné predstavenie
 • Zajačik Ušiačik – hudobný muzikál v kine Scála

Január

 • Informačno-komunikačné technológie v Sabínke – popoludnie s rodičmi, ukážky používania IKT v triedach MŠ

Február

 • Zimné športy a radovánky
 • Valentínske srdiečko
 • Fašiangový týždeň s karnevalovými maskami
 • Bob a Bobek – divadelné predstavenie

Marec

 • Rozprávkový týždeň v knižnici Sabínka – čítame si spoločne
 • Popoludnie pri knihách – popoludnie v knižnici Sabínka pre rodičov detí
 • Mám básničku na jazýčku - školské kolo v prednese prózy a poézie
 • Mám básničku na jazýčku - mimoškolské kolo v prednese prózy a poézie s prizvaním účinkujúcich z iných MŠ a ZŠ

Apríl

 • Chráňme si našu Zem - tvorivé dielne, poldenné výlety, exkurzie
 • Eko vláčik – brigády na školskom dvore v spolupráci s rodičmi
 • Zúbkové popoludnie

Máj

 • Mama,mamka,mamička – kultúrne vystúpenia detí pre mamičky
 • Dopraváčik – „dopravné „ popoludnie s rodičmi detí
 • DOD pre novoprijaté deti
 • Škôlkárske všeličo – športová olympiáda pre deti z MŠ v mestskej hale
 • Záchranári deťom – výlet s rodičmi v spolupráci so záchranármi

Jún

 • Farebný svet detí – MDD v Sabínke
 • Výlet predškolákov spolu s rodičmi
 • Rozlúčka „ predškolákov „ so Sabínkou - slávnostné odovzdávanie osvedčení o ukončení predprimárneho vzdelávania
Mgr. Jelínková Ingrid riaditeľka školy