Dokumenty

Dokumenty

Tlačivá k poukázaniu 2% z dane pre MŠ Sabínka

Darovacia zmluva RZ

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy

Žiadosť o prerušenie dochádzky dieťaťa do materskej školy

Žiadosť o umiestnenie dieťaťa v čase redukovanej prevádzky MŠ

Žiadosť o umiestnenie dieťaťa v náhradnej materskej škole

Školský poriadok

Školský vzdelávací program "Sabínka a jej zázračný svet"